การดูดไขมัน Bodytite ด้วยการใช้ยาชาอย่างเดียว (ตอนที่ 1)

ดูดไขมัน
Bodytite Liposuction
22/06/2016
ดูดไขมัน Bodytite
การดูดไขมัน Bodytite ด้วยการใช้ยาชาอย่างเดียว (ตอนที่ 2)
27/06/2016
Show all
ดูดไขมัน Bodytite

การดูดไขมันด้วยการใช้ยาชาอย่างเดียวเริ่มทำตั้งแต่ปี 1985 โดย นพ เจฟฟรีย์ ไคลน์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งการเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากให้หมู่แพทย์ทางศัลยกรรมผิวหนัง (dermatosurgery) ที่ต้องทำผ่าตัดต่างๆรวมทั้งดูดไขมันด้วยยาชา แต่ก็มีแพทย์บางกลุ่ม ไม่นิยมและไม่ทำการศึกษาวิธีการทำอย่างถ่องแท้ จึงสรุปเหมารวมว่าทำไม่ได้ ไม่ชา เจ็บและอันตรายทั้งที่มีหนังสือ บทความ ทางวิชาการต่างๆมากมายที่ให้ศึกษา  และลงเอยด้วยการดูดไขมันด้วยการใช้ยาสลบเท่านั้น

..

ยาชานั้นออกฤทธิ์ทำให้ชาได้ ถ้ามีการผสมกับยาตัวอื่นๆด้วยสูตรที่เหมาะสม ให้ยาชาใต้ผิวหนังอย่างช้าๆและรอคอยไม่ต่ำกว่า 20 นาทีก่อนเริ่มทำ ซึ่งการรอคอยกลับเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ ไม่รอ ใจร้อนและสรุปว่าดูดไขมัน bodytite ด้วยยาชา ไม่ได้ผล ก็เป็นเรื่องที่แปลก

..

ยาชาเมื่อถูกคำนวณให้อย่างถูกต้องก็จะไม่มีผลเสียอะไร ถ้าไม่ใช้เกินโดสต่อครั้ง คนที่รับการดูดไขมันกลับสามารถลดความปวดทั้งก่อนและหลังการดูดไขมัน bodytite ได้เป็นอย่างดี เป็นหลายชั่วโมงหลังการดูดไขมัน bodytite ข้อดีข้อนี้ทำให้สามารถเดินกลับที่พักหรือไปทำงานได้โดยเร็ว ซึ่งลดความเสี่ยงต่างจากการดูดไขมัน bodytite ในอดีตลงได้  อาทิเส้นเลือดอุดตันที่ขา เพราะเมื่อเดินได้เร็ว การไหลเวียนของเส้นเลือดก็เป็นปกติ ไม่อยู่นิ่งๆจนเกิดลิ่มเลือด