ตกแต่งแคมเล็ก หรือศัลยกรรมเลเบีย (Labioplasty)

ตกแต่งแคมเล็ก หรือศัลยกรรมเลเบีย (Labioplasty) 

ตกแต่งแคมเล็ก เลเบีย หรือปีกผีเสื้อที่หลายคนเข้าใจกัน จะอยู่บริเวณข้างๆ ปากช่องคลอด ที่ผู้หญิงทุกคนต้องมี หลายคนเกิดมาพร้อมกับแคมเล็กที่มีขนาด และลักษณะแคมเล็กที่ผิดปกติ อาจมีขนาดใหญ่เกินไปจนแคมเล็กโผล่พ้นออกมา ทำให้เกิดการอักเสบกับแคมเล็กได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงที่มีรอบเดือนหรือขณะมีเพศสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงขนาดของแคมเล็กอาจเกิดจากฮอร์โมน กิจกรรมทางเพศ การคลอดบุตร แม้กระทั่งอายุที่เพิ่มขึ้น ศัลยกรรมการตกแต่งแคมเล็กจึงเป็นวิธีการรักษาอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้

ตกแต่งแคมเล็ก

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ตกแต่งแคมเล็ก ถือเป็นการศัลยกรรมเพื่อความงามประเภทหนึ่งที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนมาก ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ มีความเข้าใจของโครงสร้างทางกายวิภาค และมีทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กที่ดี โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ศัลยแพทย์โดยส่วนมากขาดประสบการณ์ และศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญอย่างแท้จริงยังมีน้อยมากในประเทศ ดังนั้นผู้เข้ารับการผ่าตัดจำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กเป็นอันดับแรกและเช็คข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนเสมอ

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กต้องทำความเข้าใจว่าการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กมีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์และความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด เนื่องจากผลลัพธ์ของการผ่าตัดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานเดิมของแคมเล็กของผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละราย


** 
ผู้ที่ไม่ควรผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

– ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
– ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดต้องไม่ตั้งครรภ์

 

เตรียมตัวก่อนการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

– เตรียมตัวหยุดงาน 1-2 วัน เพื่อพักฟื้นจากการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก
– งดยาและอาหารที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น แอสไพริน บุหรี่ กระเทียม น้ำมันปลา อย่างน้อย สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก
– ถ้ามีโรคประจำตัวและแพ้ยาต้องแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้า
– ตกแต่งแคมเล็ก ในการผ่าตัดจะทำการดมยานอนหลับร่วมกับการฉีดยาชาเฉพาะที่ คนไข้ต้องงดน้ำและอาหารก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหารในระหว่างหรือหลังจากการทำผ่าตัด หลังการผ่าตัดผู้เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กอาจมีอาการมึนงง เวียนศีรษะ จากการฉีดยานอนหลับ ควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการจนกว่าอาการจะดีขึ้น

 

การดูแลหลังผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

หลังผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก จะต้องมีการดูแลหลังการผ่าตัด ดังนี้
– ล้างทำความสะอาดบริเวณผ่าตัดด้วยน้ำเปล่า และสามารถอาบน้ำได้ตามปกติ
งดมีเพศสัมพันธ์ เดือน
– ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

Labiaplasty ตัดปีกผีเสื้อ

 

 

 

เปิด วันจันทร์ –  วันอาทิตย์
เวลาบริการ 10.00 น. – 20.00 น.

เลขที่ 5 อาคารสิทธิวรกิจ (The Fifth) ชั้น 12 A ซอยสีลม 3 (ซอยพิพัฒน์) ถนนสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพ 10500

โทรสอบถามเส้นทางและที่จอดรถได้ที่

โทร. 022331424 , 022331425

FB : www.facebook.com/rattinanclinic
e-mail: info@rattinanclinic.com

line add rattinanclinic

ที่ รัตตินันท์ คลินิก
ดำเนินการผ่าตัดโดย อาจารย์แพทย์ สูตินรีแพทย์ เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ โดย นายแพทย์ ชนินท์ อัศวธเรศ

หมอชนินท์ อัศวธเรศ

เปิด วันจันทร์ –  วันอาทิตย์
เวลาบริการ 10.00 น. – 20.00 น.

เลขที่ 5 อาคารสิทธิวรกิจ (The Fifth) ชั้น 12 A ซอยสีลม 3 (ซอยพิพัฒน์) ถนนสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพ 10500

โทรสอบถามเส้นทางและที่จอดรถได้ที่

โทร. 022331424 , 022331425

FB : www.facebook.com/rattinanclinic
e-mail: info@rattinanclinic.com

line add rattinanclinic