ศัลยกรรมหูกาง ลดขนาดหูกาง หรือ หูค้างคาว (Otoplasty)

ศัลยกรรม หูกาง หรือ หูค้างคาว

หูกาง คือ ใบหูไม่แนบไปทางด้านหลังเท่าที่ควร ซึ่งสาเหตุเกิดจากกระดูกกระดูกอ่อนของหูชั้นนอก (ใบหู) ไม่พับไปตามปกติ เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็ก เพราะส่วนหนึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ตามจริงแล้วหูกางไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติอะไร แต่อาจส่งผลในเรื่องของความมั่นใจ เพราะบางคนก็อาจถูกล้อ ถูกแซว กลั่นแกล้งตั้งแต่เด็ก เพราะลักษณะใบหูที่กาง ไม่เหมือนใบหูของคนส่วนใหญ่นั่นเอง

และ หูกาง หรือ หูค้างคาว ก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตแต่อย่างใด  ไม่ส่งผลกระทบถึงระบบการได้ยิน เพียงแต่เป็นความไม่สมบูรณ์ของลักษณะทางกายภาพเท่านั้น 

 

การแก้ไขหูกาง (Otoplasty) 

การผ่าตัดแก้ไขหูเป็นหนึ่งในการทำศัลยกรรมที่มีมาเพื่อแก้ไข ปรับแต่งขนาด และลักษณะของหูกางนั้นให้มีลักษณะใบหูที่เหมาะสมกับใบหน้าของผู้เข้ารับการผ่าตัด

การแก้ไขหูกาง สามารถทำได้ตั้งแต่อายุประมาณ 6 ขวบ  เพราะเวลานั้นใบหูจะมีขนาดโตเต็มที่เท่ากับผู้ใหญ่   ผู้เข้ารับการผ่าตัดลดขนาดหูกางจะต้องรับการปรึกษาจากแพทย์ผู้ผ่าตัดโดยตรง ให้แพทย์วินิจฉัยก่อนการผ่าตัดทุกครั้ง

 

“หูกาง ปัจจุบันสามารถแก้ไขได้ ด้วยการทำศัลยกรรม”  

การแก้ไขหูกาง ด้วยการผ่าตัด นั้นในทางการแพทย์ เรียกว่า otoplasty  ศัลยแพทย์จะแก้ไขรูปโครงกระดูกอ่อนผ่านทางด้านหลังของใบหู (โดยจะมีแผลผ่าตัดอยู่ที่หลังใบหู) และทำการตกแต่งลักษณะใบหูใหม่ ทั้งนี้ต้องอาศัยฝีมือและความปราณีตของศัลยแพทย์เป็นอย่างมาก อีกทั้งการทำแผลหลังผ่าตัดเสร็จก็เช่นกัน ต้องใช้ผ้าทำแผลที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อให้เสี่ยงต่อการบวมช้ำและเกิดแผลเป็นให้น้อยที่สุด
.

การผ่าตัด และ ระยะเวลาการผ่าตัด

การแก้ไขหูกาง (otoplasty) สามารถทำได้ด้วยยาชาเฉพาะที่  และใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณหนึ่งชั่วโมง

การดูแลตัวเองหลังการผ่าตัด

……………………………
……………………………
……………………………
.

ใครเหมาะกับการผ่าตัดแก้ไขหูกาง

– การแก้ไขหูกาง เหมาะกับคนที่มีลักษณะใบหูที่กาง จนเกิดความไม่มั่นใจ หรือ กับคนที่ต้องใช้หน้าตาในการทำงานบางอาชีพ (บางอาชีพ หูกางก็อาจทำให้ดูไม่สวย หล่อ ได้)
– ผู้ที่มีใบหูทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากัน
– ชวงอายุที่สามารถทำการผ่าตัดแก้หูกางได้ ตั้งแต่ อายุ 6 ปี ขึ้นไป
.

ใครที่ไม่ควรผ่าตัดแก้หูกาง

– ผู้ที่มีภาวะแพ้ยาชา

ราคา ศัลยกรรมหูกาง

ศัลยกรรม แก้ปัญหาหูกาง
1.  ข้าง  ราคา 25,000 บาท
2.  ข้าง  ราคา 40,000 บาท** ราคารวมทุกอย่างแล้วค่ะ **

แพทย์

แพทย์ที่ดำเนินการผ่าตัด  นต.นพ.สุรินท์นาท เจริญจิตต์