กลิ่นตัว กลิ่นเต่า รักษาได้

17/07/2016
หมดปัญหาเรื่อง กลิ่นเต่า กลิ่นกลาย ด้วย miraDry ที่ rattinanclinic

กลิ่นตัวกลิ่นเต่า…ปัญหากวนใจที่แก้ไขได้

กลิ่นตัว หรือกลิ่นเต่าเป็นปัญหากวนใจใครหลายคนทั้งคนที่เป็นและคนที่ต้องอยู่รอบข้าง ทำให้เกิดความไม่มั่นใจเสียบุคลิกภาพและอาจเป็นสาเหตุปัญหาความสัมพันธ์และการร่วมงาน