กลิ่นเต่า

08/05/2017
วิธีลดกลิ่นตัวด้วยวิธีต่างๆ

วิธีลดกลิ่นตัวถาวรแบบไหนดีสุด | Rattinan Clinic

การแก้ไขปัญหากลิ่นตัว เป็นหนึ่งในปัญหาที่แก้ไม่ตกใช้วิธีนี้ไปไม่เท่าไหร่ สุดท้ายปัญหากลิ่นตัวก็กลับมา ไม่สามารถแก้ให้หายขาดได้สักที