การทานอาหารหลังการผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนัก

15/06/2017
ผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนัก

การทานอาหารหลังการผ่าตัดกระเพาะ

การลดน้ำหนักด้วยการผ่าตัดกระเพาะอาหาร จะได้ผลดีเต็มประสิทธิภาพ หรือไม่ นอกจากความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ทำการรักษาแล้ว ยังเป็นผลมาจากการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดของผู้เข้ารับการรักษาด้วย