การผ่าตัดถุงใต้ตา

21/12/2017
ผ่าตัดถุงใต้ตา

ผ่าตัดถุงใต้ตา

การũ […]
03/07/2017
ผ่าตัดใต้ถุงตา

การผ่าตัดถุงใต้ตา โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ | Rattinan Clinic

การผ่าตัดถุงใต้ตา ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและเป็นจุดที่คู่สนทนาจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องป่าตัดถุงใต้ตาได้ตลอดในเวลาทำการ แนะนำโดย รัตตินันท์คลินิก