การรักษาเบาหวานด้วยการผ่าตัดกระเพาะ (ตอนที่ 1)

21/07/2017
ผ่าตัดกระเพาะแก้ไขปัญหาเบาหวาน

การรักษาเบาหวานด้วยการผ่าตัดกระเพาะ (ตอนที่ 2)

รักษาอาการเบาหวานด้วยวิธีผ่าตัดกระเพาะ โดย นายแพทย์ปณต ยิ้มเจริญ ศัลยแพทย์ทางเดินอาหารและผ่าตัดลดน้ำหนัก แพทย์ที่ปรึกษารัตตินันท์คลินิก