ขาโก่ง

19/10/2018
ขาโก่ง กับ ความอ้วน-01-min

อาการเข่าที่โก่งเข้า (kock knee) อันตรายแค่ไหน

อาการเข่าโก่งเข้า (Nock knee) เป็นความผิดปกติของกระดูกชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะผิดรูป บริเวณเข่าทั้งสองข้างจะ ตีบเข้าหากันและส่วนขาล่าง (หน้าแข้ง) กางออก มีลักษณะเป็นรูปตัว X