fotona

08/12/2017
Dr.Rattinan 1024x480 - Fotona เลเซอร์ยกกระชับหน้ามาตรฐานสากล บุกตลาดความงามไทย เจาะกลุ่มคลีนิกไฮเอนด์

Fotona เลเซอร์ยกกระชับหน้ามาตรฐานสากล บุกตลาดความงามไทย เจาะกลุ่มคลีนิกไฮเอนด์

พญ.รัตตินันท์ กล่าวว่า ลูกค้า 80% เป็นผู้หญิง อีก 20% เป็นผู้ชาย เป็นกลุ่มที่มีค่อนข้างมีกำลังซื้อสูง ผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่มักมีปัญหาเรื่องริ้วรอย ซึ่งมีเครื่องเลเซอร์ที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด นั่นคือ Fotona 4D