Lipodystrophy

29/04/2019
ดูดไขมันหนอก

การแก้ปัญหาไขมันสะสม จากยาต้านไวรัส HIV

ยาต้านไวรัส HIV ทุกชนิด มีผลข้างเคียงที่ส่งผลต่อคนไข้เสมอ ขึ้นกับชนิดยาที่ใช้ในการรักษา HIV ขั้นต่างๆ การเกิดไขมันสะสมในร่างกายในบางส่วนจนผิดปกติ อาจเกิดจากยาพวกนี้ได้เช่นกัน