meso fat

13/02/2018
ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม-ฉีดแฟต-ลดแก้ม-รัตตินันท์ คลินิก

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม VS ฉีดสลายแฟต ลดแก้ม

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม (Buccal fat pad removal) เป็นการนำส่วนไขมันชั้นในที่ลึกสุดของใบหน้าอยู่ใกล้กระพุ้งแก้มออกมา ซึ่งไขมันกระพุ้งแก้มนี้จะอยู่ชิดกับภายในช่องปากมากกว่าผิวหนังใบหน้า จึงนิยมผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มผ่านทางช่องปาก