miraDry Thailand

07/07/2016
ลดเหงื่อ ลดกลิ่นตัว

miraDry วงแขนแห้งสบายไร้เหงื่อ..ไร้ กลิ่นตัว

กำจัดเหงื่อและกำจัดกลิ่นตัวอย่างถาวร เป็นเรื่องที่ทำได้โดยง่าย โดย miraDry เพื่อทำให้ต่อมเหงื่อถูกทำลายไปต่างจากการ กำจัดเหงื่อ แบบเดิมๆ ถ้าไม่รู้จะทำ ที่ไหนดี แนะนำเลยที่นี่ รัตตินันท์คลินิก