otoplasty

ศัลยกรรม หูกาง หรือ หูค้างคาว

หูกาง คือ ใบหูไม่แนบไปทางด้านหลังเท่าที่ควร ซึ่งสาเหตุเกิดจากกระดูกกระดูกอ่อนของหูชั้นนอก (ใบหู) ไม่พับไปตามปกติ เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็ก เพราะส่วนหนึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ตามจริงแล้วหูกางไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติอะไร แต่อาจส่งผลในเรื่องของความมั่นใจ เพราะบางคนก็อาจถูกล้อ ถูกแซว กลั่นแกล้งตั้งแต่เด็ก เพราะลักษณะใบหูที่กาง ไม่เหมือนใบหูของคนส่วนใหญ่นั่นเอง

และ หูกาง หรือ หูค้างคาว ก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตแต่อย่างใด  ไม่ส่งผลกระทบถึงระบบการได้ยิน เพียงแต่เป็นความไม่สมบูรณ์ของลักษณะทางกายภาพเท่านั้น 

 

การแก้ไขหูกาง (Otoplasty) 

การผ่าตัดแก้ไขหูเป็นหนึ่งในการทำศัลยกรรมที่มีมาเพื่อแก้ไข ปรับแต่งขนาด และลักษณะของหูกางนั้นให้มีลักษณะใบหูที่เหมาะสมกับใบหน้าของผู้เข้ารับการผ่าตัด

การแก้ไขหูกาง สามารถทำได้ตั้งแต่อายุประมาณ 6 ขวบ  เพราะเวลานั้นใบหูจะมีขนาดโตเต็มที่เท่ากับผู้ใหญ่   ผู้เข้ารับการผ่าตัดลดขนาดหูกางจะต้องรับการปรึกษาจากแพทย์ผู้ผ่าตัดโดยตรง ให้แพทย์วินิจฉัยก่อนการผ่าตัดทุกครั้ง

 

“หูกาง ปัจจุบันสามารถแก้ไขได้ ด้วยการทำศัลยกรรม”  

การแก้ไขหูกาง ด้วยการผ่าตัด นั้นในทางการแพทย์ เรียกว่า otoplasty  ศัลยแพทย์จะแก้ไขรูปโครงกระดูกอ่อนผ่านทางด้านหลังของใบหู (โดยจะมีแผลผ่าตัดอยู่ที่หลังใบหู) และทำการตกแต่งลักษณะใบหูใหม่ ทั้งนี้ต้องอาศัยฝีมือและความปราณีตของศัลยแพทย์เป็นอย่างมาก อีกทั้งการทำแผลหลังผ่าตัดเสร็จก็เช่นกัน ต้องใช้ผ้าทำแผลที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อให้เสี่ยงต่อการบวมช้ำและเกิดแผลเป็นให้น้อยที่สุด
.

การผ่าตัด และ ระยะเวลาการผ่าตัด

การแก้ไขหูกาง (otoplasty) สามารถทำได้ด้วยยาชาเฉพาะที่  และใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณหนึ่งชั่วโมง

การดูแลตัวเองหลังการผ่าตัด

……………………………
……………………………
……………………………
.

ใครเหมาะกับการผ่าตัดแก้ไขหูกาง

– การแก้ไขหูกาง เหมาะกับคนที่มีลักษณะใบหูที่กาง จนเกิดความไม่มั่นใจ หรือ กับคนที่ต้องใช้หน้าตาในการทำงานบางอาชีพ (บางอาชีพ หูกางก็อาจทำให้ดูไม่สวย หล่อ ได้)
– ผู้ที่มีใบหูทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากัน
– ชวงอายุที่สามารถทำการผ่าตัดแก้หูกางได้ ตั้งแต่ อายุ 6 ปี ขึ้นไป
.

ใครที่ไม่ควรผ่าตัดแก้หูกาง

– ผู้ที่มีภาวะแพ้ยาชา

ราคา ศัลยกรรมหูกาง

ศัลยกรรม แก้ปัญหาหูกาง
1.  ข้าง  ราคา 25,000 บาท
2.  ข้าง  ราคา 40,000 บาท** ราคารวมทุกอย่างแล้วค่ะ **

แพทย์

แพทย์ที่ดำเนินการผ่าตัด  นต.นพ.สุรินท์นาท เจริญจิตต์