Sliding Genioplasty

10/01/2018
เสริมคาง รัตตินันท์คลินิก

เสริมคางสวยได้รูปไม่อายใคร ไว้ใจรัตตินันท์คลินิก

เสริมคางนั้นไม่ยาก แต่การเสริมคางให้สวยเหมาะกับใบหน้านั้นยากกว่า หลายคนต้องเสริมคางหลายรอบ แก้แล้วแก้อีกก็ยังไม่พอใจ หรือบางคนเสริมคาง ในรูปทรงตามกระแสนิยม