ลบรอยสัก

ลบรอยสัก ด้วย Enlighten Laser

Enlighten Laser ( เอ็น-ไลท์-เท็น ) คือ เลเซอร์สำหรับการลบรอยสักโดยเฉพาะ
ให้การลบรอยสักเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

รอยสัก นอกจากจะเป็นงานศิลปะบนเรือนร่างอีกประเภทหนึ่งแล้ว การสักก็ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาในบางอย่างได้ เช่น การสักคิ้วสำหรับคนที่มีปัญหาคิ้วบาง

รอยสัก เป็นการลงสีชนิดพิเศษฝังลึกไปที่ชั้นผิวหนัง หากเมื่อทำการสักแล้วต้องการลบรอยสักจะทำอย่างไร ?